Stichting

Hart voor Leiderdorp

 

Ter invulling van de genoemde doelstellingen heeft de Stichting Hart voor Leiderdorp sinds haar oprichting in december 2003 de volgende uitgaven gepubliceerd en financiële bijdragen geleverd:

Brokjes 1

Auteur: Frans Brocken*


ISBN 90-806569-3-3De opbrengst, een bedrag ad 1500 euro, van Brokjes 1 is gegaan naar de Oudheidkamer Leiderdorp.

Van voorkamer tot

winkelcentrum

Winkels Leiderdorp


Auteurs: Nelleke Thissen

             Frits Thissen

             Marleen Riool


ISBN 90-806569-5-x

Financiële ondersteuning door de Stichting:


aan het Leiderdorps Museum

voor de uitgave van:

                                                     Rond de schans van Valdez

                                                     te Leiderdorp tijdens het

                                                     beleg van Leiden

                                                     1573-1574

                                                     Auteurs: Arjaan Wit

                                                                  Marleen Riool

                                                                  René van Doorn


aan de Stichting Sportpromotie Leiderdorp

sponsoring voor het:

                                                    Diverse Sportgala ‘s

                                                    van Leiderdorp


De stichting Hart voor Leiderdorp is de

initiatiefnemer geweest voor het uitbrengen

van het:

                                                    Leiderdorps Volkslied

                                                    Melodie : Eric Filemon

                                                    Tekst : Wim Laman

Publicaties

Brokjes 2

Auteur: Frans Brocken*


ISBN 90-806569-4-1

Brokjes 3

Auteur: Frans Brocken*


ISBN 10: 90-8784-002-0

ISBN 13: 978-90-8784-002-0


Frans Brocken is in 2010

34 jaar journalist

De Stichting Hart voor Leiderdorp is volgens notariële akte op 8 december 2003 opgericht.


De Stichting heeft ten doel:

Vanuit een algemeen maatschappelijk belang

het financieel of op andere wijze ondersteunen van initiatieven en projecten gericht op:


a. het beschrijven van de lokale geschiedenis

van Leiderdorp


b. het bevorderen van de identiteit van Leiderdorp en de gemeenschapszin in de ruimste zin van het woord.


Zij tracht dit doel te bereiken door ondermeer het samenwerken met instellingen op cultureel, historisch en maatschappelijk gebied.

Het tot verwezenlijking van het doel de Stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

a. subsidies, giften en donaties

b. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten

c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Brokjes 4

Auteur: Frans Brocken*Frans Brocken is in 2011

35 jaar journalist, hetgeen groots is gevierd in Brasserie Park