Stichting

Hart voor Leiderdorp

 

Brokjes 4


Brokjes 3 is verkrijgbaar bij Boekhandel De Kler, Winkelhof.

Liethorps Boeckhuijs, Hoogmadeseweg, Leiderdorp.

Prijs 9.95.


Er zijn ook nog enkele exemplaren Brokjes 1, 2 en 3 beschikbaar.

Prijs gebundeld: 19.95 euro.

Opbrengst Brokjes 4


De opbrengst Brokjes 4 is bestemd voor de dekking van de kosten en de goede doelen van de stichting, hetgeen past in de doelstelling van de stichting, te weten:

De bevordering indentiteit Leiderdorp.

Bestemd voor nieuwe inwoners, verenigingen, organisaties, instellingen e.d.

auteur: Frans Brocken